-- Simmer Mal of Lady's Holm --

"Malle"
["Simmermal = traditionellt första sommardagen på shetlandsöarna.
Carismas döttrar heter alla ngt med Simmer (uttallas Summer)]


Född: 31 maj 2023
Reg: 38230303
Färg: Svart

♦MacQuince of Lady's Holm RS 856
(G, 41p)

♦Carisma RS 5005
(ELIT, diplom, SUCH)

♦Ytterhalls Inferno RS 390 (A)


 

Föräldrar:

MacQuince of Lady's Holm
Carisma