-- Ungston --

Stuteriet håller alltid ungston som när tiden är mogen visas fram. Här görs kanske den viktigaste sorteringen för framtida avelsarbete därav är vi kräsna i våra val att förvalta och behålls för vårt ändamål. De går under ledning av gallstoet Operette som fostrar dem med god och bestämd vägledning. I flocken kan de få växa i takt med bus och lek och på så vis lära av varandra. Ungstona hanteras dagligen och vi försöker ge dem mycket tid när de är små så att de får förtroende och tycker om att umgås med människor. Vi sparar de flesta av ungstona tills de blir tre år så vi garanterar att de premieras och visas fram. Sedan väljer vi de vi tror allra mest på och som kan bidra med det vi önskar. 

Bland ungstona har vi just nu övervägande svart men det finns även en konstantskimmel. Samtliga är födda hos oss. 

- Ungstona presenteras i nedstigande åldersordning -

*Ungsto = Ålder 1-3år

 

loading...

Givet att nästa generation fick vila och bara producera borde allt det positiva ha en god möjlighet at följa med. 

/
P-O Forsberg