--Avelsston --

Basen i Lady's Holm är avelsstona och de är framförallt  svarta då vi tycker de är vackra och de har gett oss möjlighet att grunda väl. Men vi håller även några färgade kvalitetsston. Våra avelsston är i varierande åldrar mellan 4 (5) till  24år. De ursprungliga har varit de äldsta och de är inte födda hos oss. Det började så smått med ston från Danstorp och tog sedan den betydande vägen om Almnäs och Dalsgårds samt Hamra och det kom att bli några viktiga ston födda i Holland och då främst vår numera bortgångna stammoder från Römer, men de kvarvarande från Amstelhof och Visserhof är av stor betydelse. Vi håller även ett par svarta ston från stuteri Solliden som blivit oerhört betydande. De färgade är lika noga utvalda och där har vi ingen av egen uppfödning än utan väntar tålmodigt på den färgade med kvalitet. Vi har dock färgade avelshingstar av egen uppfödning. Våra färgade ston är komna från Hannigarth och Jäboruder samt Aegtherhuus i Holland. 

Med åren har allt fler svarta avelsston kommit från egen uppfödning vilket blev en ny fas som nu även inleds i andra generationen Lady's Holm. Samtidigt går de äldsta sakteligen i pension. 
Vi använder inte alla ston varje år utan mer eller mindre vartannan år har blivit mer naturligt. Några visas en del för att erhålla utställningsmeriter som vi kräver utöver premiering undre åren de pausas från avel. 

Innan de blir avelsston visas de fram på utställning, förhoppningsvis flertalet gånger men främst så avelsvärderas (premieras) de vid tre års ålder innan de så småningom planeras för betäckning.

-- Avelsstona presenteras i nedstigande åldersordning --
[Gammal är äldst]

Välkommen att kika in under respektive avelstos sida där du kan se deras personliga profil med stamtavla, resultat, avkommor och personlig presentation.

" Välj avelssto med omsorg. Räkna inte med att du får en bättre avkomma än du har sto till. Trygga 1-2 stoföl av högsta klass innan du börjar experimentera".

/Maei-Ann Barkevall, 1976.