-------Hingstar -------

Stuteriet äger ssju godkända avelshingstar enligt rasvisa krav med meriten RS varav fyra är egen uppfödning. Emellanåt lämnar vi även ston till andra avelshingstar för betäckning och när vi inte planerar använda våra egna hingstar leasar vi gärna ut dem så de kommer till användning.
 Med stor omsorg och planering avväger vi varje betäckning och på så vis försöker säkra en god framtid. 
På stuteriet finns även ett antal unghingstar som vi sprarar som hingstämnen och hoppas på. Det tar lång tid att få bekräftelse på att man valt rätt. En hingst avelsvärderas först vid 2.5-3års ålder och hos oss oftast vid 4år.

 

Den som äger tålamod,
äger allt!