Stuteri Lady's Holm föder upp shetlandsponnyer med grund i starka blodslinjer och påvisad god nedärdvning. Vi köpte in våra två första shetlandsston 2006 men det var först år 2010 aveln tog fart på allvar. De flesta av våra avelsston är svarta då vi har en tro på dessa blodslinjer som grund. Vi har sedan en dröm att hålla ett 'black and white-stud' och därmed hålla oss till färgerna svart och vit i alla dess former från svartskäck, svartskimmel till enhetlig svart och skimmel. 

Vår ambition från början var att ta fram enstaka uppfödningar med gott lynne och användbarhet. Intresset och målen har sedan omformulerats en aning och vi gillar exteriört vackra shetlandsponnyer och har stor respekt för rasens ursprung. Den förkärleken visar sig i både stuteriets som uppfödningarnas namn. Allt härleder tillbaka till ön. Det är ett spännande arbete att få fram rastypiska ponnyer som liknar sin anfader men samtidigt följt naturens utveckling. Vi har därmed en stor förkärlek till de engelska blodslinjerna och det syns även genom den hollänska dominanasen hos våra ponnyer då rasen (aveln) vandrat den vägen.

Vi erhöll godkänt stuterinamn av Svenska Ponnyavelsförbundet i september 2010. Vår verksamhet har godkänt tillstånd för hästverksamhet av länstyrelsen. 

 ♦Stuterinamnet Lady's Holm är efter en av de små öar av Shetlandsöarna (utanför Skottland). Ett namn som härleder till shetlandsponnyns ursprung då tanken från början var att hålla ett 'egentligt stuteri' som är menat att endast hålla ston♦

'When the angels where busy
God sent
a Shetland Pony'