--Höjdpunkter 2021--

Vi summerar 2021 och ser tillbaka på ett fantastiskt år för våra ponnyer och det är svårt att höja en enda händelse, men vi lyfter det som lämnat avstamp i våra hjärtan på ett eller annat sätt. Det blir några "för-första-gången"upplevelser under året. 
  ------------------------------------------------------
---------------------------

avelsvärdering och generalmönstring av hingstar:

♦ Två egenuppfödda hingstar avelsvärderades och båda godkändes för avel enligt rasvisa  krav: Right Color of Lady's Holm RS 862 och Sae be dat of Ladys's Holm RS 881.
♦MacQuince of Lady's Holm RS 856 avslutar sin avelsvärdering med godkänt resultat.

Våra trotjänare Alex v.d Ponyhoeve RS 644 och Yaght v.d. Belschuur RS 547 genomförde generalmönstring och avkommeprövades där båda höjde sitt avelsvärde.
Alex erhåller ELIT-premie och Yaght erhåller A-premie. 
Alex tar även hem ringettan med 43p.

höjning av avelsvärde för ston:

Verona v.d. Vissershof RS 6334 höjde sitt avelsvärde till ELIT på sina avkommors meriter. 
♦Filange af Jäboruder RS 7584 höjde sitt avelsvärde till GI på egna utställningsmeriter. 

Föl och betäckningar:

♦Alex är far till samtliga föl som föds under året. 4/4 möjliga fördelat 2/2 hingstar/ston. Färgfördelningen bestod i fux och svart.
♦Nio avelsston används i avel och väntar föl 2022.

♦För första gången använder vi en egenuppfödd godkänd hingst i avel.
♦För första gången använder vi två Lady's Holmare som kobination i avel.
 

utställningar ( o stopremiering):

För första gången missade vi stopremieringen. Treårsstona prioriterades därav till utställningsringen och båda debuterade med guld. De kommer premieras nästa år. 
Vi visade endast vid två utställningar under året som gick. Det var stona som fick beträda ringen och samtliga erhöll guld. Vår första uppfödning kvalificerades även för SUCH- Svensk UtställningsChampion. Ett av våra avelsston Dalsgårds Rhianna erhöll även meriten SUCH!
♦April Sunica of Lady's Holm RS - 40 + 41p, SUCH
♦June Dandelion of Lady's Holm - 41p
♦Nic Aura of Lady's Holm - 40p och Champion Ungsto
♦Nic Harmonica of Lady's Holm - 40p

 

bedrifter att minnas

Vår första uppfödning debuterar i travovalen med Wida i sulkyn. Simmer Dim of Lady's Holm RS 7583 tar hem 2st 3:e placeringar.
♦Simmer Dim of Lady's Holm deltar även i travskoleverksamhet med bravur. 
♦MacLord A of Lady's Holm RS 855 skadar sin svans väldigt illa under sommaren. Får uppskov på avelsvärdering under september och det är under månader vi inte vet om han kommer klara skadan.  Vid årets slut kan vi tacksamt säga att han är återställd och väntar nu bara på att svansen skall växa ut. En hingst som visat på otroligt mod, gott lynne och kärlek. 

Sålda ponnyer:

För första året på länge så tillkom ingen ny ponny på stuteriet, Däremot såldes några ponnyer och det var främst ston som lämnade oss.
♦Nic Shielda of Lady's Holm RS 7966 såldes till ett stuteri där hon används i avel.
♦Rara Stay of Lady's Holm såldes även hon till ett stuteri för avel och bruks.
♦Rose Explosion of Lady's Holm såldes till en hästfamilj där hon kommer premieras och köras.
♦Almnäs Mascara RS 5190 såldes till avel.
♦April Sunica of Lady's Holm RS 7967 såldes till ett stuteri där hon kommer användas i avel.
♦MacQuince of Lady's Holm RS 856 överlät vi till Wida att förvalta inom trav och avel. Han är så klart kvar hos oss men Wida har nu ansvaret för denne guldgosse. 

sålda uppfödningar visat framfötterna:


♦Cam In Mind O of Lady's Holm kvalar på travet och startar sedan med pallplacerad alla starter utom en gång och kammar hem vinst 2 av dessa gånger.
♦Rara Stay of Lady's Holm debuterade som 2-åring i ringen med 42p och champion ungsto.
MacLyric of Lady's Holm RS 842 glänser i ringen med återkommande fin-fina 43p och champion hingst -titel. Avelsvärderades med fortsatt godkänd och erhöll även där 43p.
♦Nic Black Velvet of Lady's Holm gjorde storslam på gallopbanan och radade upp vinsterna med inkluderat Derby- och SM-vinnare. 

r.i.p.

≈ Anneke v.d. Pony Lust RS 6865 lämnar oss ≈
2007-05-03 --- 2021-08-03

tack för detta år!
till alla er som följer oss och som förvaltar våra ponnyer med en äran - tack!
vi önskar er alla ett gott nytt år!
på återseende!

johanna - magnus - wida