Uppfödningar

Gutar födda på Källagården - 
Samtliga med prefixet - 'Källagårdens'...


(Stål)- Bella 00001
Blixtra 00002
Benjamin 0000-
Buffalo 00003
Creme Cherie 00004
Cherokee 00005
Carolina 00006
Clara 00007
Carna 00008
Chickasaw 00009
Chinook 00010
Cheyenne 00011
Celliot 00012
Ceder 00013
00014
00015
Dalhem 00016
Druvek 00017
Dalvar 00018
David 00019
Diana Ross 00020
Dolly Parton 00021
Daga 00022
Disa 00023
Didrik 00024
Doglas 00025
Dalingbo 00026
Diesel 00027
Dexter 00028
Donna Karan 00029
Engel 000--
Engla 00030
Ebba 00031
Ena 00032
Eskelhem 00033
Endra 00034
Elsa 00035
Elmer 00036
Fin 00037
Fäll 000--
Fröjel 00038
Folingbo 00039
Folke 00040
Frideborg 00041
Fikon 00042
Fred Astaire 00043
Fardhem 00044
Frida 00045
Fura 00046
Finsvingel 00047
Fårö 00048
Fide 00049
Fingal 00050
Faith 00051
Freya 00052
Frigg 00053
Fläder 00054
Fältsippa 00055
 Fabian 00056
Flicka 00057
Faxe 00058
Fyre 00059
Flora 00060
Grana 00061
Grim 000--
Grimma 000--
Göte 00062
Glitter 00063
Gothem 00064
Greta 00065
Gullviva 00066
Gyda 00067
Gro 00068
Gunde 00069
Gilda 00070
George Clooney 00071
Greve 00072
Guava 00073
Grape 00074
Gemma 00075
Gunborg 00076
Granit 00077
Gotta 00078
Ganthem 00079
Gulmåra 00080
Gåva 00081
Gerum 000--
Garda 00082
Grace 00083
Gnejs 00084
Guldlärka 00085
Grus 00086
Gusten 00087
Garbo  00088
Gunda 00089
Grodde 00090
Gandalf 00091
Galia 00092
Gotlandsippa 00093
Gry 00094
Gråvide 00095
Grynge 00096 
Humla 00097
Herti 00098
Havdhem 00099
Hagtorn 00100
Hablingbo 00101
Hemse 00102
Hassel 00103
Hjortron 00104
Harlald 00105
Helge 00106
Haga 00107
Helmut 00108
Hägga 00109
Hobbe 00110
Hallon 00111
Herta 00112
Hellvi 00113
Hjalmar 00114
Harsyra 00115
Hjälte 00116
Harrison 00117
Helmer 00118
Hilja 00119
Hugo Boss 00120
Halle Berry 00121
Hellgut 00122
Hanga 00123
Håska 00124
Hector 00125
Io 00---
Ilo 00---
Ingmar Bergman 00126
Ingrid Bergman 00127
Isia 00128
Ib 00129
Ida 00130
Istorm 00131
Itornado 00132
Isa 00133
Isor 00134
Immanuel 00135
Iris 00136
Isak 00137
Ilma 00138
Ilmatar 00139
Irina 00140
Ismo 00141
Islatte 00142
Iste 00143
Ingolf 00144
Idil 00145
I-pelle 00146
Isabella 00147
Inkeri 00148
Immeln 00149
I.... 00150
Imovane 00151
Ipren 00152
Iitala 00153
Ingeborg 00154
Instagram 00155
Ipad 00156
Ingefära 00157
Isop 00158
Idala 00159
Iotto 00160
Idun 00161
Inger 00162
Iowa 00163
Inka 00164
Idegran 00165
Indigo 00166
Iyokan 00167
Ivarsson 00168
Ipsdottar 00169
Ivanhoe 00170
Istaby 00171
Ivö 00172
ioakim 00173
Ikea 00174
Indiska 00175
Interflora 00176
Iggy 00177
Inga Gill 00178
Isaksson 00179
<3

 
  
 
Besökare:
615740