Lamm

Första lammet föddes 2009 och varje år fram till 2016 har det kommit flertalet lamm. Totalt har det fötts närmare 200 lamm på gården, av dessa har 179 stycken blivit öronmärkta. Efter 2016 har vi pausat och nu väntas de äldsta tackorna gå i pension. Vi planerar bestäcka på nytt till hösten 2019 och nya lamm kommer alltså 2020!

Nedan finns samtliga lamm födda hos oss under åren 2009-2010, med namn, stam och foto!
--------------------------------------------------------------------------------------

Lamm 2010

Källagårdens Ceder 00013
Den 27 juni 2010 ca kl. 9.15 
kom Alskogs andra lamm, ett väldigt litet tacklamm också den svart. 
Sista lammet för i år för vidare vår tradition att döpa en gute efter ett trädart. Det började med mamma Alskog som är ett traditionellt Gutenamn och hennes syster fick i sin tur heta Boka och nu då Ceder. 
e: Stålpelle
u: Alskog

Källagårdens Celliot 00012
Den 27 juni 2010 kl 8.45 
Sjätte och sista lammningen för i år var Aldskogs tur och hon födde tvillingar och först ut blev en svart bagge.
e: Stålpelle
u: Alskog

Källagårdens Cheyenne 00011
Den 23 juni 2010
Dags för femte lammningen. Ala fick tvillingar. Då hon lammade i hagen och troligen tidig morgon så vet vi inte vem som kom först...  Men ett av lammen var vitt (precis som mamma Ala) och var en tacka.
e: Stålpelle
u: Ala

Källagårdens Chinook 00010
Den 23 juni 2010
och tvillingen var svart och ett bagglamm.  
e: Stålpelle
u: Ala

Källagårdens Chickasaw 00009
Den 19 juni 2010 ca kl 18.00
Fjärde lammningen blev en liten svart bagge med en vit bläs. Mamma är Boka. 
På bilden knappt 2 dagar gammal.
e: Stålpelle
u: Boka

Källagårdens Carma 00008
Den 18 juni 2010 ca kl 14.00 Tredje lammningen blev en liten svart tjej med stor vit stjärn i pannan. Mamma är Beda. 
På bilden ca 3 dygn gammal.
e: Stålpelle
u: Boka

Källagårdens Clara 00007
Den 16 juni 2010 kl 7.10

Tvillingen var även det en liten tjej fast svart. Mamma är Anga.
e: Stålpelle
u: Anga

Källagårdens Clara 00006
Den 16 juni 2010 kl 7.00
Andra lammningen för i år var tackan Anga som först fick ett brun-grått litet tacklamm (väldigt lik brodern Buffalo född 09).
e: Stålpelle
u: Anga
 

Källagårdens Cherokee 00005
Den 14 juni kl 14.00 2010
Tvillingen blev ett svart bagglamm. Mamma är Alva.
e:Stålpelle
u: Alva
 

Källagårdens Creme Cherie 00004
Den 14 juni 2010 ca kl. 13.45
Årets första lamm har nu kommit i C-kullen. Det blev ett kola-färgat tacklamm. Mamma är Alva.
e: Stålpelle u: Alva
---------------------------------------------------------------

Lamm 2009

Källagårdens Stål-Buffalo 00003
* 28/4 2009
e: Stålpelle 7003 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Anga e: Franz Joseph 304 e: Balder G598

Källagårdens Benjamin
* 26/4 2009 --- 27/4 2009
e: Stålpelle 7003 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Ala e: Franz Joseph 304 e: Balder G598
Vit

Källagårdens Stål-Blixtra (till vä) 00002
* 14/4 2009
e: Stålpelle 7003 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Alva e: Franz Joseph 304 e: Balder G598

Källagårdens Stålbella (till hö) 00001
* 31/3 2009
Uppfödare: Källagården
e. Stålpelle 7003  e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Alskog e: Franz Joseph 304  e: Balder G598