Baggar/ungbaggar

Våra ungbaggar går med de äldre baggarana från det att de är ca 6-7 månader när de skilts från mamman. Där fortsätter vi hantera dem 'lagom' så de är vana vid mänskliga händer men samtidigt får de lära sig rangordna sig och fostras av äldre baggar vilket är viktigt för dem.
Vi sparar alltid några baggar som ser lovande ut. Dessa baggbesiktigas vid tidigast 18 månader och säljs sedan som godkända G-baggar (om de går igenom).
 

källagårdens i-pelle 00146

* 2016-04-18
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Valdemar G 1115
u: Källagårdens Stål-bella 00001
ue: Stålpelle G946

Svart med gul mage o ben.  Vit mellan horn.
------------------------------------------------------------------