--- Föl födda 2022 ---

MacCruiser of Lady's Holm
Svart hingst
Född 11 maj
e: Yaght v.d. Belschuur RS 547
u: Hamras Japonica RS 6016
ue: Kasper RS 336------------------------------------------------------------------------------

Poetrie of Lady's Holm
Svart sto
Född 9 maj 
e: Alex v.d. Pony Hoeve RS 644
u: Nic Symphonie of Lady's Holm RS 7333
ue: Almnäs Mahogny RS 607
----------------------------------------------------------------------

 

blandade foton på fölen 2022

loading...

   --- Betäckningar 2021 ---

Alex fruar 2021


        
Genomförda betäckningar 2021

svarta ston till avel 2021

Verona v.d. Vissershof -- Yaght v.d. Belschuur 
Dalsgårds Glamour  -- Right Color of Lady's Holm
Nic Symphonie of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve 
Nic Lullaby of Lady's Holm - Right Color of Lady's Holm

Chorus Girl of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve (GALL)
Sollidens Galactica - Alex v.d. Ponyhoeve
Hamras Japonica - Yaght v.d. Belschuur 


 

färgade ston till avel 2021

Filange af Jäboruder - Alex v.d. Ponyhoeve
Dominique v.h. Aegtherhuus - Alex v.d. Ponyhoeve 

Yaght o Verona 2021

Pappor 2022

Yaght v.d. Belschuur RS 547
Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Right Color of Lady's Holm RS 862