--- Föl födda 2022 ---

Glitter of Lady's Holm
Sto, svart
Född 19 juni
e: Right Color of Lady's Holm RS 862
u: Dalsgårds Glamour RS 5127
ue: Django v.d. Römer RS 294


----------------------------------------------------------------------

Rockabye of Lady's Holm
Hingst, svart
Född 21 maj
e: Right Color of Lady's Holm RS 862
u: Nic Lullaby of Lady's Holm RS 7334
ue: Alex v.d. Ponyhoeve RS 644

----------------------------------------------------------------------

Ginger Grace of Lady's Holm
Sto, rödskäck/vit gmg bläs
Född 18 maj
e: Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
u: Dominique v.h. Aegtherhuus RS 6866
ue: Topper v.d. Kortenhof


----------------------------------------------------------------------

MacVeneto of Lady's Holm
Hingst, svart
Född 17 maj
e: Yaght v.d. Belschuur RS 547
u: Verona v.d. Vissershof RS 6334
ue: Kotonofico v. St. Brammelo

----------------------------------------------------------------------

Cruisica of Lady's Holm
Sto, svart
Född 11 maj
e: Yaght v.d. Belschuur RS 547
u: Hamras Japonica RS 6016
ue: Kasper RS 336------------------------------------------------------------------------------

Poetrie of Lady's Holm
Sto, svart
Född 9 maj 
e: Alex v.d. Pony Hoeve RS 644
u: Nic Symphonie of Lady's Holm RS 7333
ue: Almnäs Mahogny RS 607
----------------------------------------------------------------------

 

Foton på fölen 2022

loading...

   --- Betäckningar 2021 ---

Alex fruar 2021


        
Genomförda betäckningar 2021

svarta ston till avel 2021

Verona v.d. Vissershof -- Yaght v.d. Belschuur 
Dalsgårds Glamour  -- Right Color of Lady's Holm
Nic Symphonie of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve 
Nic Lullaby of Lady's Holm - Right Color of Lady's Holm

Chorus Girl of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve (GALL)
Sollidens Galactica - Alex v.d. Ponyhoeve (GALL)
Hamras Japonica - Yaght v.d. Belschuur 


 

färgade ston till avel 2021

Filange af Jäboruder - Alex v.d. Ponyhoeve (GALL)
Dominique v.h. Aegtherhuus - Alex v.d. Ponyhoeve 

Yaght o Verona 2021

Pappor 2022

Yaght v.d. Belschuur RS 547
Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Right Color of Lady's Holm RS 862