----------Föl -----------

Varje år föds föl i varierande antal. Oftast är detta i månaderna maj och juni. Fölen går med sina mammor till en ålder av minst 8 månader, men oftast fram till 10 månader eller lagom till betessläpp. När de sedan skiljs är beroende av om mamman är dräktig på nytt, hur stoet mår och fölets tillväxt.
Vi hanterar dessa små dagligen och lägger stor vikt vid att de får mycket omsorg under deras första månader. Detta får man igen när de sedan skall debutera i utställningsringen samt i alla annan hantering. Ett djur med förtroende för människan är en fantastisk tillgång. När de skilts från mamman går de alltid med äldre syskon och kompisar i våra ungdjursflockar. Detta är en mycket viktig del i deras utveckling, 
Samtliga uppfödningar finns samlade under sidan uppfödningar.
Fram till år 2023 har 73 fantastiska individer fötts hos oss, av dessa är majoriteten svart (n54) men vi har även fått fux (n7), skäck (n5), skimmel (n5) och brun (n2). Alla uppfödningar har självklart sin egen profilsida som finns under deras namn. De som sålts vidare finns att läsa om under sålda ponnyer.

Nic Shielda & Cam in Mind O
Dalsgårds Glamour med Nic Allure
MacVigevano

'Allt som behövs för att vara uppfödare är
tålamod och ett bete'