Ungston - Young fillies
--------------------------

Stuteriet har för tillfället 10 *ungston! 
Dessa goa tjejer går under vintern tillsammans med gallstona så de kan få växa i takt med bus och lek och på så vis lära av varandra! Ungstona hanteras dagligen och vi försöker ge dem mycket tid när de är små så att de får förtroende och tycker om att umgås med människor. 
Under vintern kommer de stallas in för att få daglig hantering även inne i stallet. Vi sparar de flesta av ungstona tills de blir tre år så vi garanterar att de premieras och visas fram. Sedan väljer vi de vi tror allra mest på och som kan bidra med det vi önskar. 

Ungstona presenteras i nedstigande åldersordning!

Bland ungstona har vi just nu övervägande svart men vi har även fux och rödskäck (2020).

*Ungsto = Ålder 1-3år

 

loading...

Givet att nästa generation fick vila och bara producera borde allt det positiva ha en god möjlighet at följa med. 

/
P-O Forsberg