Baggar/ungbaggar

Våra ungbaggar går med de äldre baggarana från det att de är ca 6-7 månader när de skilts från mamman. Där fortsätter vi hantera dem 'lagom' så de är vana vid mänskliga händer men samtidigt får de lära sig rangordna sig och fostras av äldre baggar vilket är viktigt för dem.
Vi sparar alltid några baggar som ser lovande ut. Dessa baggbesiktigas vid tidigast 18 månader och säljs sedan som godkända G-baggar (om de går igenom).
Hösten 2018 har vi 5 ungbaggar på gården som vi sparar och förhoppningsvis kommer alla besiktigas.
Nya och aktuella foton är på gång under våren 2019.

 

källagårdens i-pelle 00146

* 2016-04-18
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Valdemar G 1115
u: Källagårdens Stål-bella 00001
ue: Stålpelle G946

Svart med gul mage o ben.  Vit mellan horn.
------------------------------------------------------------------

källagårdens iotto 00160

* 2016-04-21
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 
u: Källagårdens Greta 00065
ue: Hultagårdens Valdemar G 1115

Svart, vit mellan horn
--------------------------------------------------------------------

källagårdens ivarsson 00146

* 29 april 2016
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Hultagårdens Valdemar G 1115
u: Källagårdens Harsyra 00115
ue: Ludde 10011

Svart med vit mellan horn
-----------------------------------------------------------------

källagårdens ivö 00172

* 2016-05.-01
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946
u: Boka 00043
ue: Franz Joseph 304

Svart, vit bläs mellan horn och ned
-----------------------------------------------------------------------

källagårdens ikea 00174

* 2016-05-02
2-född
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946
u: Alskog 00028
ue: Franz Joseph 304

Svart, gula tecken. Vit gmg bläs