Planned Breeding in 2020


- Kombination och val av hingst är ej bestämt i nuläget.
 

Vi planerar betäcka följande ston till våren/sommaren 2020:

Svarta Ston:

Dalsgårds Glamour RS 5127 - ej klart
Showgirl v.d. Amstelhof RS 7123 - ej klart
Almnäs Tussilago RS 6310
Dalsgårds Operette RS 6975 - ej klart
Dalsgårds Omega RS 6746
Sollidens Femke RS 6956 - ej klart
Sollidens Galactica RS 7171
Chorus Girl of Lady's Holm RS


 

Färgade Ston:

Filange af Jäboruder RS 7584 - ej klart