--- Gårdens minns ---


"Vi minns det som varit
Längtar till det som kommer
och finns i det som är"