Avelshingstar - Breeding stallions
---------------------------------------

Stuteriet äger tre godkända avelshingstar enligt rasvisa krav med erhållet RS-nummer. Under hösten 2012 så planerades inköp av den första och sedan maj 2013 har Yaght v.d. Belschuur RS 547
tjänstgjort hos oss. Yaght mönstrades 2015 och höjde sitt avelsvärde till GI. Denna hingst blir bara bättre och bättre. Yaght har fram till år 2018 erhållit 42 födda föl  där 2st godkända söner, 5 diplomdötttrar, 9st klass I, 11st guldmeriterade, 1st 1:a premie och 6 champions. År 2019 föddes ytterligare fem föl.  Sammanlagda meriter och foton på avkommor (även godkända söner) finns att se på hans profilsida. 

Under januari 2016 tillkom en svart avelshingst som blev en viktig milstolpe i vårt avelsarbete. Den fantastiske Alex v.d. Ponyhoeve RS 644  som är nu är godkänd i tre länder! Han mönstrades 2016 och höjde sitt avelsvärde till A för sin goda nedärvning i Holland (de svenska kunde inte tillgodräknas då). Han levererar både i Sverige och i Holland genom att avkommorna visar framfötterna gång efter annan.  Alex har erhållit sammanlagt 129 föl i Holland under åren 2010-2012. I Sverige har han fått 40 avkommor under åren 2013-2017. Han har sammanlagt 4 godkända söner, 7 diplomston, 26st 1:a premieston, 35st 2:a premieston, 8st champions i SVE och flertalet (uppdatering kommer) i NL, 59st fölpremie, 34st 1:års premie, 34st 2-års premie.
Mer detaljer och foton på hans framgångsrika avkommor (godkända söner) finns att se om på hans profilsida. 

Hösten 2018 visade vi vår första hingst på avelsvärderingen och fick igenom vår egenuppfödda hingst - 
Mac Guardian of Lady's Holm RS 801. Han godkändes enligt rasvisa krav med 89888=41p och var 3 år vid tillfället. Yaght är farfar till denna fina individ. Vi ser fram emot att se honom växa klart och få sina egna ston. Han visades om hösten 2019 och höjde sitt avelsvärde till GI. Det går att följa honom på hans egen profilsida.


 

Yaght v.d. Belschuur RS 547
Yaght v.d. Belschuur RS 547
Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Mac Guardian of Lady's Holm