Hingstar - stallions

Stuteriet äger två godkända avelshingstar enligt rasvisa krav med erhållet RS-nummer. En av dem är även godkänd i Holland. Varje år lämnar vi även ston till andra avelshingstar för betäckning. Med omsorg och lång planering avväger vi (försöker) varje betäckning och på så vis försöker säkra en god framtid. 
På stuteriet finns även ett antal unghingstar som vi sprarar och hoppas på. Det tar lång tid att få bekräftelse på att man valt rätt. En hingst avelsvärderas först vid 2.5-3års ålder och i bland senare.

Den som äger tålamod,
äger allt!