Ungston - Young fillies

Stuteriet har för tillfället 9 *ungston! 
Dessa goa tjejer går under vintern tillsammans med gallstona så de kan få växa i takt med bus och lek och på så vis lära av varandra! Ungstona hanteras dagligen och vi försöker ge dem mycket tid när de är små så att de får förtroende och tycker om att umgås med människor. 
Under vintern kommer de stallas in för att få daglig hantering även inne i stallet.

Ungstona presenteras i nedstigande åldersordning!

Bland ungstona har vi just nu svart, svartskäck och rödskäck (2018).

*Ungsto = Ålder 1-3år

 

loading...