--- Betäckningar 2021 ---

Alex fruar 2021


        
Genomförda betäckningar 2021

svarta ston till avel 2021

Verona v.d. Vissershof -- Yaght v.d. Belschuur 
Dalsgårds Glamour  -- Right Color of Lady's Holm
Nic Symphonie of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve 
Nic Lullaby of Lady's Holm - Right Color of Lady's Holm

Chorus Girl of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve
Sollidens Galactica - Alex v.d. Ponyhoeve
Hamras Japonica - Yaght v.d. Belschuur 


 

färgade ston till avel 2021

Filange af Jäboruder - Alex v.d. Ponyhoeve
Dominique v.h. Aegtherhuus - Alex v.d. Ponyhoeve 

Yaght o Verona 2021

Hingstar

Yaght v.d. Belschuur RS 547
Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Right Color of Lady's Holm RS 862