--- Planned breeding 2021 ---


        Uppdateras kontinuerligt - kan komma att förändras
          --- Våra planerade betäckningar 2021 ---

 

 

svarta ston till avel 2021

Verona v.d. Vissershof -- Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Dalsgårds Glamour  -- MacGuardian of Lady's Holm RS 801
Nic Symphonie of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve RS 644
Nic Lullaby of Lady's Holm - MacGuardian of Lady's Holm RS 801
Nic Harmonica of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve RS 644

Chorus Girl of Lady's Holm - Alex v.d. Ponyhoeve RS 644

 

färgade ston till avel 2021

Filange af Jäboruder RS 7584 - Alex v.d. Ponyhoeve RS 644